SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Tiskové informace

 

Zde najdete odkaz na tiskovou zprávu ÚKZÚZ ohledně nepotvrzení výskytu Xylelly v České republice.
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_podezreni-z-vyskytu-bakterie-xylella.html

 

Magický den Sv. Jana

v Janských Lázních

V Janských Lázních se v sobotu 24. června 2017 konala akce s názvem Magický den Sv. Jana, kterou již čtvrtým rokem připravuje pracovnice kultury státních lázní Irena Korytářová. Před kolonádou a v jejím okolí na náměstíčku nabízely prodejní stánky po celý den široký sortiment bylinek, čajů, bylinných sirupů a směsí, koření, výrobků z přírodních materiálů a řemeslných výrobků. Akce se zúčastnilo velké množství lidí, jak lázeňských hostí, tak návštěvníků z okolí, a měli tak možnost užít si krásného slunečného počasí i hudebního doprovodu pod širým nebem.

 

Odpoledne na kolonádě vystoupila a svoje floristické umění předvedla Ing. Klára Franc Vavříková, místopředsedkyně SKF ČR. Její vystoupení mělo podtitul: Bylinky a koření v kyticích a dalších floristických aranžmá a její tvorba byla velmi pestrá. Předvedla vázání malé kytičky z levandule, velkou darovací kytici, věneček a další floristické práce. Při práci jí pomáhal Ondřej Jambor, student prvního ročníku České zahradnické akademie Mělník. Kytice byly tvořeny převážně z bylinek, které dodalo olomoucké pracoviště VÚRV, v.v.i. Byly použity druhy jako třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), proskurník lékařský (Althaea officinalis), šalvěj hajní (Salvia nemorosa), hořec žlutý (Gentiana lutea), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), dobromysl obecná (Oreganum vulgare), grindelie rozkladitá (Grindelia squarrosa), levandule lékařská (Lavandula angustifolia), libeček lékařský (Levisticum officinale), boryt barvířský (Isatis tinctoria), mydlice lékařská (Saponaria officinalis), bukvice lékařská (Stachys officinalis), třapatka nachová (Echinacea purpurea) a další. Jejich řezané bylinky byly nejen krásné, ale i příjemně voněly. Při vazačské práci Klára přítomným i odpovídala na otázky spojené s květinami, například radila s nákupem řezaných květin. Hotové vazačské práce byly aranžovány do nápaditých nádob firmy PLASTIA, se kterou SKF ČR spolupracuje již delší dobu a která byla také partnerem akce. Dalším partnerem tohoto bylinkového dne byla společnost FLORCENTER Olomouc, která dodala hrnkové bylinky ve vysoké kvalitě. Z nich byla vytvořena výstavka koření, která přítomné také zaujala.

Mediálním partnerem akce byl deník Právo a tak si návštěvníci mohli odnést nejen sobotní vydání, ale také některé přílohy deníku Právo.
Na velmi vydařené akci vystoupily s výkladem karet i Marcela Němcová - karmalog, kartářka a terapeutka, kterou mnozí návštěvníci znali z televizních stanic TV Relax, TV8, Kino Svět a Regina a Olga Sellene – kartářka, léčitelka a terapeutka, známá z TV Relax. Bohatý kulturní program i floristické představení se velmi vydařily a návštěvníci odcházeli z akce spokojeni. Věříme, že se při stejné akci sejdeme opět za rok.

 

 

 

 

Květinové dny

ve firmě Pasič

 

Jedna z nejvýznamnějších zahradnických firem v Moravskoslezském kraji, ale i v celé České republice pořádala ve dnech 24. a 25. června Květinový den.

Pátek 24. června byl určen pro profesionální pěstitele– květináře a jejich obchodní partnery. Tak se v Dolních Životicích sešlo okolo 130 zahradníků a obchodníků z celé republiky. Dopoledne si vyslechli sérii přednášek na různá témata. Nejdříve byla přednáška o sortimentu primulí a dvouletek, poté následovala přednáška o balkonových rostlinách a způsobu jejich pěstování, na ni navazovala přednáška o systému Printack  ohledně označování rostlin jmenovkami.  Posledním bodem byla diskuze, která byla věnovaná problému GMO u petunií, bakterioze Xylella a svazovému životu.

Odpoledne  se  návštěvníci přesunuli do fóliovníků firmy Pasič, kde  měli možnost vidět  více než 600 odrůd květin od balkonových rostlin, letniček až po bylinky. Zaměstnanci firmy odpovídali na dotazy ohledně pěstování.  Ukázali také moderní technologii pěstování květin.

25. června probíhal Květinový den pro lidi ze širokého okolí. Celkem přišlo přes 300 návštěvníků.

Jednalo se o velmi zdařilou a firmou velmi pečlivě připravenou akci. Byla to velmi dobrá propagace květinářského oboru.

Představení firmy Pasič

Zabývá se velkoobchodním prodejem živých i neživých rostlin, semen a potřeb pro zahradu. V sortimentu naleznete dřeviny, výsevy mladých rostlin, trvalky, letničky, dvouletky a další. Nabízíme postřiky, nářadí, substráty, hnojiva, folie, květináče, truhlíky, pěstební stolky, rohože a další.

 

 

 

Galavečer vítězů

Jihomoravský kraj aktivně usiluje o zlepšení postavení učňovského školství a posílení jeho významu nejen ve svém regionu, nýbrž v celé společnosti. Vyústěním tohoto úsilí je vyhlášení a realizace Přehlídky České ručičky (dále jen Přehlídka). Posláním Přehlídky je ocenění vítězů soutěží odborných dovedností vybraných oborů učňovského školství. Oceněním schopností a dovedností žáků středních škol - vítězů soutěží i dosažených pedagogických výsledků škol je podpořena popularizace, propagace významu a potřebnosti jednotlivých řemeslných oborů v očích široké veřejnosti, především rodičů, pedagogické veřejnosti a žáků základních a středních škol.

Každoročně organizační výbor Přehlídky vybere dvacítku oborů, které jsou ohroženy klesajícím zájmem o studium, přestože je jejich společenská potřebnost stále velmi vysoká.  Po celý školní rok jsou v uvedených oborech sledovány vybrané soutěže. Soutěže odborných dovedností pro žáky středních škol jsou většinou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, mají velkou tradici, celostátní působnost a často také mezinárodní účast. V porotách zasedají zástupci profesních cechů, asociací a sdružení. Pouze jediný soutěžící, a to ten nejlepší v oboru a kategorii v daném školním roce, může obdržet zlatou plaketu Českých ručiček. 

 

Přehlídka, jež má podobu slavnostního večera s předáváním ocenění žákům – vítězům vybraných soutěží odborných dovedností škol za období příslušného školního roku, bude letos realizována 21. června opět v Brně na BVV. Přehlídka je připravována a organizována jako svátek mladých s vazbami na tradice, o něž se učňovské školství opírá. V průběhu slavnostního večera budou vítězové celostátních kol vybraných oborů soutěží odborných dovedností v daném školním roce oceněni Čestným uznáním a Zlatými plaketami ve tvaru loga přehlídky.

 

Vyhlašovatelem přehlídky je Jihomoravský kraj ve spolupráci s partnery, jimiž jsou zejména ústřední instituce s celostátní působností:

 

 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1,

 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1,

 Hospodářská komora České republiky, Freyova 27/82, 190 00 Praha 9,

 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha

 

Mezi vítězi v jednotlivých oborech bude letos za profesi Zahradník vyhlášen mistr ČR Filip Bracek ze Střední zahradnické školy v Rajhradě. Na mistrovství ČR pořádané v Kopidlně dosáhla škola velkého úspěchu, kde obsadila v mezinárodní konkurenci také2 a 4 místo.

 

Skvělé výsledky z domácích i mezinárodních soutěží svědčí o kvalitní práci pedagogů této školy s budoucími pokračovateli zahradnického oboru.

 

 PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY