SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Dokumenty SKF ČR 

V příloze naleznete znění aktuálních stanov Svazu květinářů a floristů ČR zaregistrovaných 15. října 2016 a jednací a příspěvkový řád SKF ČR a volební řád SKF ČR.PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY