SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Pěstitelé

Nositel České květiny, Svaz květinářů a floristů České republiky sdružuje zkušené české pěstitele květin. Označení Česká květina může získat pouze člen svazu. Souhlas s užíváním značky však má stanovená pravidla a je schvalován orgány svazu. Členové svazu nejsou oprávněni užívat značku automaticky a souhlas může být pro nedodržení kvality a zásad kdykoliv odebrán. 

 

 

Podmínky pro udělění souhlasu k užívání ČESKÁ KVĚTINA 

Logo s názvem Česká květina je chráněnou známkou Svazu květinářů a floristů ČR (dále jen „svaz“). Užívání tohoto označení, případně loga a graficky odvozených motivů je podmíněno souhlasem předsednictva svazu a tento může být udělen pouze členovi svazu, který za dodržení níže uvedených podmínek může takto označovat své výpěstky.

  1. Podnikatel je občanem České republiky („fyzická osoba“, OSVČ), v případně právnické osoby je vlastněna občanem/občany České republiky a má (mají)ve firmě většinový podíl. Musí být také alespoň jedním ze statutárních orgánů firmy.
  2. Jedná se pouze o květiny.
  3. Květiny se pěstují většinu pěstební doby v provozovně pěstitele v České republice.
  4. Většina materiálových a jiných vstupů do výroby je od českých dodavatelů.
  5. Předmětem označení jsou vlastní vypěstované květiny. Pěstitel označí nebo deleguje označení na prodejce – člena svazu. Nakoupené květiny od jiných pěstitelů k dalšímu prodeji nesmí být logem označeny.
  6. Pěstitel se zavazuje logem označit pouze kvalitní květiny. V případě kvalitativního nedostatku, může předsednictvo svazu dočasně pozastavit pěstiteli udělení souhlasu k používání označení Česká květina.
  7. Členové svazu, kteří realizují prodej takto označených květin koncovému zákazníkovi, mohou v případě vlastního zájmu označit svou provozovnu nebo prodejní místo v obchodě logem „Česká květina zde v prodeji“.
  8. Pěstitel, případně prodejce, se zaváže použít k označení květin a prodejních míst nebo provozoven jen materiály (samolepky, etikety, aj.) dodané nebo zprostředkované svazem, případně vyrobené se souhlasem svazu a v souladu s grafickým manuálem.

 

 Zájemci z řad pěstitelů květin mohou odeslat vyplněnou žádost na emailovou adresu svazu svaz.skf@seznam.cz

Žádostnajdete na konci stránky v přílohách.PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY