SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Česká květina

V roce 2013 SKF ČR započal iniciativu na podporu domácích pěstitelů květin pod názvem Česká květina. S tímto označením se budete moct setkávat v obchodních řetězcích hobbymarketů i dalších zahradnictvích a květinářstvích v ČR. Toto označení je pro spotřebitele signálem, že si kupuje rostlinu od českého pěstitele s vysokou úrovní kvality, vyprodukovanou v České republice s většinou výrobních vstupů od místních dodavatelů. Filozofií takového produktu je současně i ekologicky odpovědný přístup k produkci okrasných rostlin - květiny ke svému spotřebiteli nemusí procestovat půlku zeměkoule. Rostliny nepodstupují dlouhodobé vystavení například teplotnímu stresu a jsou proto často i v lepší kondici než zahraniční produkce. Mimo to koupí květiny z domácí produkce zákazník podpoří lokální pěstitele a nepřímo i zaměstnanost v oblasti zahradnictví v České republice.

Označení Česká květina je zárukou kvality, původu a dalšího rozvoje. Pod záštitou Svazu květinářů a floristů ČR takto označují své nejlepší produkty tradiční pěstitelé okrasných květin v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Česká květina je registrovaná známka kvalitních tuzemských květin. Logo Česká květina může být použito pouze se souhlasem Svazu květinářů a floristů ČR výhradně na kvalitní rostliny. Květinám pěstovaným pod touto značkou je věnována nejvyšší odborná péče a jsou pod pečlivým dohledem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Jsou garantovány české normy, profesionální pěstování, důraz na kvalitu, zdraví rostlin i ekologii. 

Pěstování okrasných rostlin má v ČR dlouho tradici - na parapetech, v zimních interiérech, balkonech, terasách, venkovních zahrádkách i zahradách - to se neobejde bez podpory českých květinářů a firem, které zahradnické potřeby nabízí. Podporou prodeje českých květin Svaz sleduje i podporu českých pěstitelů a tím udržení a tvorbu pracovních míst. Sekundárně je podpořena také perspektiva odborných vzdělávacích institucí v tomto oboru. 

V roce 2015 na prezentaci České květiny na zahradnickém veletrhu Flora olomouc finančně přispěl Olomoucký kraj.

 

 

 

 

 

 

Na rok 2015 získala Česká květina záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky spolu s finančním přispěním.

 

 

 
 
 


PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY