SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1.2. Právní náležitosti

Svaz květinářů a floristů ČR byl založen v roce 1991 jako občanské sdružení pod názvem Svaz květinářů ČSFR. V roce 1993, kdy došlo ke sloučení se Svazem vazačů a aranžérů při současném vzniku samostatného slovenského svazu, byl název pozměněn a Svaz květinářů a floristů. V roce 2007 dolšlo k doplnění názvu přidáním slov České republiky.

 

Svaz květinářů a floristů České republiky byl registrován u Ministerstva vnitra ČR dne 26. června 1991 pod č.j. VSC/1-7027/91-R.

Od. 1. ledna 2014 je Svaz květinářů a floristů ČR zapsán jako spolek u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle L, vložka 741.

SKF ČR je právnickou osobou, plátcem DPH.
DIČ: CZ 449 36 346

 PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY