SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1.4. Přihláška a aktualizace přihlášky do SKF ČR

Přihláška do SKF ČR 

Ve spodní části obrazovky (v příloze) naleznete přihlášku do Svazu květinářů a floristů ČR. Přihlášku je nutné uložit do svého počítače, kde ji můžete vyplnit a následně odeslat přílohou mailu na kontaktní e-mail: svaz.skf@seznam.cz či poštou. Následně budete kontaktováni sekretariátem. Vyplňujete pouze ta pole, která jsou určena pro statut Vaší osoby.

 

Aktualizace dat pro členy SKF ČR 

Ve spodní části obrazovky (v příloze) naleznete aktualizaci dat. Tento formulář vyplňují členové SKF ČR v případě změny dat týkajících se jejich firmy či osoby nebo na vyzvání sekretariátu SKF ČR. Aktualizaci je možné opět zaslat přílohou mailu či poštou. Postup při vyplňování je shodný jako u přihlášky, viz. výše.

 

Uvedená přihláška a aktualizace je pro lepší orientaci umístěna i v sekci Členství a příspěvky. Soubory jsou totožné.PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY