SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Předsednictvo SKF ČR pro současné období

Současné předsednictvo má mandát do členské schůze v roce 2020.

Předsednictvo SKF ČR je zpravidla sedmičlenné. Tři členové jsou voleni z květinářské sekce, tři z floristické sekce a sedmý člen je další zvolený kandidát s nejvyšším následujícím počtem hlasů, nezávisle na sekci, za kterou kandiduje.ции

 

 Předseda: Ing. Jiří Horák
 Telefon: 00420 724 610 605

 

 

 

Místopředseda pro floristickou sekci:     
Klára Franc Vavříková

Telefon: 00420 604 109 318  

         

Členové:                                 Pavel Hruška 
Ing. Ondřej  Štěpánek          Telefon:
Telefon:                                 00420 602 157 440          
00420 737 115 233
                      
 
 
                                             
 

         
 
Místopředseda                        Člen: Ing. Jiří Valtera
pro květinářskou sekci:            Telefon:                     
Ing. Petr Nachlinger              00420 603 812 952   
Telefon:
00420 603 898 794          
 
 
 
Ing. Zuzana Hladká 
Telefon:   
00420 724 208 008      

 

 PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY