SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Revizní komise SKF ČR

Revizní komise je volena členskou schůzí, funkční období je tříleté. Současná revizní komise má mandát do členské schůze v roce 2020. Revizní komise je tříčlenná.

 

Předseda revizní komise: Ing. Jakub Švanda

Členové: Ing. Marcela Nachlingerová

              Jarmila PejpalováPARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY