SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Výstava Zahrada Čech

Výstava Zahrada Čech nepatří ke stěžejním akcím Svazu květinářů a floristů ČR. Svaz se zaměřuje na více profesně zaměřené akce.  

I v letošním roce se ale díky aktivitě svých členů mohl Svaz květinářů a floristů ČR zúčastnit výstavy Zahrada Čech. Květiny do expozice dodala firma Azalea Chlumec a Sempra Praha. Expozice SKF ČR byla umístěna  prostoru společnosti Sempra Praha. Floristické práce předvedli studenti z VOŠ a SZaŠ Mělník. Všem zúčastněným děkujeme za podporu.  PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2019 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY