SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

47. Děčínská kotva - Mistrovství floristů ČR

47. Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva 2018

Ve dnech 16. a 17. května se na zámku v Děčíně uskutečnil 47. ročník nejstarší a nejvýznamnější floristické soutěže v České republice, Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva 2018, jako součást městských slavností v Děčíně, s výstavou pro veřejnost od 18. do 20. května 2018.

Aktuální Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2018 se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, Ústecký kraj mistrovství současně zařadil mezi akce „Rodinného stříbra“ Ústeckého kraje.

U zrodu Děčínské kotvy stáli pedagogové Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda Ing. Antonín Kubíček a jeho manželka Ing. Dagmar Kubíčková, kteří se aktivně věnovali organizaci soutěže po 30 let.

Děčínská kotva započala svoji dlouhou tradici v květnu 1971 a od roku 1996 se soutěž Děčínská kotva oficiálně stala mistrovstvím České republiky ve floristice.

Od roku 2007 je při hodnocení soutěže používán evropský 100bodový hodnotitelský systém FLORINT.

Hlavním pořadatelem je Střední škola zahradnická a zemědělská škola A. E. Komerse Děčín – Libverda, příspěvková organizace. Vyhlašovatelem a spoluorganizátorem soutěže je Svaz květinářů a floristů ČR, díky kterému je mistrovství základní platformou k výběru reprezentantů na mezinárodní floristickou soutěž  profesionálů - Europa Cup a evropský floristický šampionát juniorů - Eurofleurs.

Na zabezpečení soutěže se pravidelně podílí Ústecký kraj a statutární město Děčín, ale i řada dalších partnerů, bez jejichž finanční pomoci by nebylo možné soutěž pořádat.
Odborným mediálním partnerem soutěže je vydavatelství Profi Press a jeho časopisy Floristika a Profi Florista.

Hlavním květinovým partnerem mistrovství byla společnost KLIA cz s.r.o.
Partnery tajné disciplíny jsou společnosti AGRO CS a.s., PLASTIA s.r.o., FLORCENTER s.r.o., KLIA cz s.r.o. a SKF ČR z.s.

Hlavní téma, v duchu kterého se nesla celá soutěž, letos nesenázev„Jedno století“a připomíná 100. výročí vzniku Československé republiky.y.

Soutěž probíhala v juniorské a seniorské kategorii. Přihlášení floristé a studenti zahradnických škol  soutěžii celkem ve čtyřech disciplínách, tři z nich byly předem zadané a jedna je tajná. Všechny soutěžní úkoly jsou propojeny hlavním tématem soutěže a odkazují na období, osobnosti nebo klíčové okamžiky posledních sta let naší vlasti.
Při hodnocení letošního ročníku jsme měli tu čest přivítat v hodnotící komisi dvě mezinárodní porotkyně – KarolinuŁadyżyńskou-Skrzypek z Polska a Victorii Salomon z Německa.

Úkolem soutěžících v obou kategoriích v první disciplíně pod názvem „Kabelka paní radové“ bylo vytvoření nositelné květinové kabelky ve stylu první republiky.

Druhou soutěžní disciplínou pod názvem „Kytice pro Martu“byla volně vázaná kyticejako poděkování odvážným ženám období českého disentu.
Třetí soutěžní úkol je tajný a jeho zadání, spolu s materiály na jeho vytvoření, byly soutěžícím odhaleny až v průběhu soutěže. Jeho název je „Retro budoucnosti“.

Druhý soutěžní den patřil poslednímu soutěžnímu, kdy  soutěžící v kategorii junior zdobili květinami jednostopá motorová vozidla z kategorie novodobých veteránů. Soutěžící v kategorii senior měli za úkol vytvořit květinovou přízdobu automobilů z druhé poloviny 20. století.  Soutěžní disciplína s názvem „Sametová“ byla tvořena na nádvoří zámku a instalována na jižních terasách děčínského zámku.

Ve čtvrtek 17. května od 19 hodin vyvrcholilo celé mistrovství slavnostním galavečerem v prostorách děčínského zámku. Noví vítězové zde převzali pomyslné žezlo nad českou floristikou od loňského Mistra floristu ČR v kategorii senior Tomáše Hakla z Ostroměře a Mistra floristu ČR v juniorské kategorii Vlastimila Kucharoviče ze Střední školy zahradnické a zemědělské A. E.Komerse, Děčín – Libverda.

Letošní vítězové:

Soutěž v kategorii JUNIOR:
Vlastimil Kucharovič ze Střední školy zahradnické a zemědělské A. E.Komerse, Děčín – Libverda  - Mistr florista ČR v kategorii JUNIOR 

Soutěž v kategorii SENIOR: 
Vlasta Sekyrková
- Květinové studio V ráji Lázně Bohdaneč 
Mistr florista ČR v kategorii SENIOR

Kromě vyhlášení oceněných floristů v jednotlivých disciplínách a vyhlášení Mistra floristu junior a Mistra floristu senior pro rok 2018 přítomní obdivovali předvedení kabelek a kytic vytvořených v soutěži, křest floristické publikace vydavatelství Profi Press nebo vystoupení hudebního hosta Felixe Slováčka.

Do Floristické síně slávy byla uvedena přední česká floristka paní Jarmila Pejpalová.

Během večera bylo promítnuto video z loňské soutěže EUROFLEURS v Belbii. Bylo poděkováno Ivě Bouzkové za vzornou reprezentaci SKF ČR, ale i celé ČR.

Vytvořené soutěžní práce byly přístupné veřejnosti na výstavě v prostorách děčínského zámku od pátku 18. do neděle 20. května.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě této soutěže, i všem soutěžícím, porotcům, sponzorům, mediím a také návštěvníkům výstavy.

Již nyní se můžeme těšit na další již 48. Děčínkou kotvu - Mistrovství floristů ČR.

zpět
PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY