Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Martě, Beatris

Odborná způsobilost pro práci s POR - možnost školení

Dle stávající legislativy s přípravky na ochranu rostlin přímo v provozních podmínkách mohou pracovat pouze držitelé Osvědčení pro práci s přípravky na ochranu rostlin I. stupně . Dozor nad nimi a objednávání mohou provádět osoby s Osvědčením II. stupně.

Mnohokrát novelizovaný Zákon o rostlinolékařské péči definuje, kdo a za jakých podmínek může pracovat s přípravky na ochranu rostlin - profesionální balení (zpravidla od 1 l obsahu výše). Přímo výkonní pracovníci musí splňovat podmínky pro získání Osvědčení o odborné způsobilosti I. stupně.  Vedoucí pracovníci kontrolující práci, provádějící i nákup uvedených přípravků vlastní  Osvědčení II. stupně.Platnost dříve byla u obou kategorií 5  let. Nově je u I. stupně  platnost zkrácena na 3 roky. Absolvovat školení lze před ukončením platnosti dokladů a to případně až 11 měsíců dříve, nikoliv však byť o jediný den později a to u autorizovaných pověřených organizací.

zpět na nástěnku