Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Alešovi

Co se povedlo - co se nepovedlo v letošním roce?

Činnost SKF ČR v roce 2021 byla dost omezena situací nejen u nás , ale v celém světě.

V tomto roce se nám dařilo i nedařilo. Bylo to ovlivněno situací okolo pandemické nemoci, ale i námi.

Začnu s tím, co se nám nepovedlo.
Nepodařilo se nám vyjednat podporu pro výstaviště, která v tomto období velice trpěla. Díky novému systému dotací, motivačnímu přístupu a byrokratickému přístupu některých pracovníků SZIF i MZe jsme přišli o velkou část dotací na semináře a výstavy za rok 2020. Toto mě velice mrzí až štve.
Nepodařilo se nám také získat projekty v rámci NNO pro rok 2022. Byla to však naše chyba, že vše necháváme na poslední chvíli. Toto by se v budoucnu nemělo opakovat.
Nepodařilo se nám získat nové členy ač jsem přesvědčen o tom, že jsme velice našemu oboru v uplynulém období pomohli, ale o tom ještě později.
Dalším nedostatkem byla malá návštěvnost na webových stránkách. Představa předsednictva byla, že s novými stránkami zájem o ně vzroste a přibyde i nových členů. Nestalo se tak. Proto Vás všechny žádám o návštěvnost a reakce v diskuzích i v hlasování.
Málo jsme se scházeli jako předsednictvo SKF ČR.
V závěru roku to bylo veliké zdražení energií a dalších vstupů a na toto jsme nezvládli reagovat a řešit tento stav.

Nyní k tomu pozitivnímu, co se nám podařilo.
I toho bylo docela dost.V tomto roce se nám podařilo udržet otevření našich firem a tím si dovolím tvrdit zachránit naše podnikání. Tato aktivita byla přínosem pro celý náš obor. Opět se potvrdilo, že když se svazy , unie a asociace spojí, tak toho dokáží mnoho.
I když v náhradních termínech, ale uskutečnily se Květinářské a floristické dny 2021 na ČZA v Mělníku s vcelku dobrou účastí.
V září jsme spolupořádali 50. ročník Děčínské kotvy - Mistrovství floristů ČR.
Ve spolupráci s MENDELU, Zahradnickou fakultou v Lednici a díky dlouhodobé vědecké práci J. Neugebauerové a jejího kolektivu jsme vydali plakát a hlavně knihu Jedlé květy. Tato fakty naplněná kniha je k dispozici na sekretariátu SKF ČR.
Díky výše uvedené aktivitě jsme zahájili jednání s MZe ohledně právní úpravy používání jedlých květů. Za toto pracovníkům MZe děkuji.
Podařilo se nám uskutečnit velmi zajímavé semináře pro floristy a květináře. A to díky podpoře z MZe v rámci NNO pro rok 2021.Letos jsme byli někdy i nechtěně v zájmu medií. Stále máme čtyři stránky v AGROBASI.
Činnost zahájila i komoditní rada pro okrasné rostliny a školkařství v rámci AK ČR.Řadu akcí pořádali i členové. Je škodou, že často jsme se o akcích dovídali až po jejich uskutečnění. Mohli jsme je také propagovat.

Toto není úplný výčet kladů a záporů naší činnosti. Je to jen moje rychlé zhodnocení letošního roku.

Byli jste spokojeni s činností SKF ČR? Co navrhujete v novém roce?

Vážení členové,
velice srdečně Vám děkuji za aktivitu a podporu, kterou jste věnovali práci našeho svazu.Věřím, že ač máme řadu nedostatků, tak SKF ČR má veliký potenciál dalšího rozvoje. Záleží na každém z nás jak k tomuto cíli přispěje.
Dovolte mi popřát do nového roku MMXXII hlavně zdraví a ať se našemu oboru daří!

Jiří Horák
předseda SKF ČR

Hlasování

Hlasování stále probíhá

Hlasovat je možné až po přihlášení


Diskuze k tématu


zpět na nástěnku