Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Markétě, Markytě, Perle

CO SE USKUTEČNILO V LEDNU 2022

Aktivita SKF ČR od 1. do 31. ledna 2022

O SE USKUTEČNILO V LEDNU 2022

Aktivita SKF ČR od 1. do 31. ledna 2022.  Co se uskutečnilo, povedlo a nebo neuskutečnilo, nepovedlo v lednu 2022

Vážení členové,

Chtěl bych Vás na závěr každého měsíce informovat o činnosti vedení SKF ČR. Těch aktivit je mnohem více, ale níže je jen výčet těch nejvýznamnějších.

Od 1. do 31. ledna 2022

Předseda:

- jednání o odbytových organizacích s MZe a SZIF

- příprava KFD  2022

- předání NNO za rok 2021 na MZe

- účast na demonstracích pořádaných AK ČR a ZS

- účast na jednání představenstva AK ČR a ZS ČR

- jednání s ÚKZÚZ ohledně směrnic a nařízení EU

 

Předsednictvo:

- proběhlo jednání předsednictva SKF ČR

Členové
- jednání o cenách energií
- příprava jarní sezony

 

Květinářská sekce:

- jednání s ÚKZÚZ ohledně směrnic a nařízení EU

 

 

Floristická sekce:

- schůzka k Děčínské kotvě – Mistrovství floristů ČR

 

 

 Tajemnice:

zaslání žádostí o dotace 2022 na semináře a výstavy

- příprava podkladů pro vyúčtování NNO 2021

 

Sekretářka

- administrace nových členů
- administrace zaplacení členských příspěvků
- evidence a aktualizace členů

 

Nepovedlo se:

- členové neprovedli aktualizaci svých údajů na webových stránkách
- někteří členové nemají zaplacené členské příspěvky ani po druhé
   upomínce

zpět na nástěnku