Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Ferdinandovi

Dřeviny, houby a jedlé rostliny 2021

Pozvánka na seminář 4.9.2021

Milí přátelé,

 pozdní léto se hlásí a my Vás  tímto srdečně zveme na  tradiční seminář  Dřeviny, houby a jedlé rostliny 2021 , který se bude konat v sobotu 4.9.2021 od 10:00 do cca 20:00h v IRIS -Miniarboretu a meditační zahradě Kácov.
>
Již z názvu je patrné, že se letos kromě dendrologických a fytopatologických poznatků můžete těšit na  rozšíření znalostí z oblasti jedlých rostlin. Připomenut bude zapomenutý odkaz našich předků, ve kterém  budou představeny  původní  dřeviny a byliny z volné přírody, dále introdukované  rostliny  zahrad a parků včetně jejich praktického využití. Těšit se můžete také na ochutnávky přímo v terénu.
 
Vašimi průvodci  budou Ing. Jiří Rozsypálek a Mgr. Ivana Paukertová.

> Celodenní program zahrnuje  terénní exkurzi s odborníky na  zajímavá místa Podblanicka. Navštívíme Křížovský lom, svahy Blaníku, rašeliniště u Býkovic, zámek a alej  v Odlochovicích.

 Cena 700Kč / účastník, rezervace předem nutná.
>
 Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vaši účast !!!

 S přáním pěkných letních dnů za celý tým arboreta
        Ing. Šárka Michálková a Ing. Jiří Urbánek

 

---------------------------------------------

Dřeviny, houby a jedlé rostliny 2021

       4.9. od 10:00 do cca 20:00,

Kácov 316

*Botanická vycházka s ochutnávkou jedlých druhů rostlin- arboretum Iris

*Terénní exkurze na Podblanicko- svahy Blaníku, rašeliniště u Býkovic,

Křížovský lom, zámecký park a alej  v Odlochovicích

Ing. Jiří Rozsypálek   mykolog a fytopatolog, MZLU  Brno

Mgr.Ivana Paukertová – botanička, Naturové posudky Brno

700 Kč / účastník , děti zdarma–rezervace předem nutná

 

 

IRIS -Miniarboretum a meditační zahrada Kácov www.zahradysarka.cz,  731 516 046

zpět na nástěnku