Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Rolandovi

Kdo umí, učí aneb kterak se pedagogové v Lednici vzdělávali

Svaz květinářů a floristů ČR zorganizoval vzdělávací seminář pro pedagogy středních škol, kteří vyučují předmět Floristika. Seminář se odehrál na půdě Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici na Moravě.

Neodmyslitelnou součástí vzdělávacího procesu společnosti je i vzdělávání těch, co naše budoucí profesionály učí. V zahradnickém oboru, jako i v jiných oborech, se neustále dějí změny. Nejen v samotném chápání principů oboru, ale i v dílčích maličkostech, kterými jsou technologie, estetika, sortiment atp.

Na zahradnických školách, nebo na školách, kde vyučují zahradnický obor, se vyučuje i jeden z nejstarších oborů samotného zahradnictví a tím je vázání a aranžování květin. V současnosti se obor nazývá floristikou. Jedná se o velmi atraktivní obor ve svém rozletu do kreativních sfér, ale i potřeby základního zahradnického vzdělání.

Svaz květinářů a floristů ČR již po páté zorganizoval několikadenní seminář VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, který se specializuje na floristiku, za nemalé podpory MZe ČR.

Letošní ročník obsahoval dva podprogramy. První nesl téma proporcí a kompozice a druhý použití estetických zákonitostí v praxi. Seminář vedl skvělý český florista Jan Milt, který se své lektorské role zhostil v tomto programu již podruhé.

Účastníci semináře absolvovali teoretickou část v posluchárně fakulty. Na vazárnách, které nám fakulta také dala k dispozici, probíhala praktická výuka. Dvacet čtyři pedagogů z celé České republiky absolvovalo seminář úspěšně a s velmi dobrým výsledkem. Studenti Floristického programu na zahradnické fakultě MENDELU práce pedagogů vystavili v připravené expozici ve výstavním prostoru fakulty.

Byla to velká dřina. Každý den semináře se nesl ve velmi tvůrčím duchu hluboko do odpoledne. Aniž by si toho kolektiv všiml, pracovalo se přes devět hodin skoro v kuse. Sám lektor vyzýval pedagogy, aby si zkusili jít za svůj limit a vyzkoušeli použít barvu, techniku či styl, který do té doby odmítali, nebo se k němu nedostali. Většina se nechala strhnout a vznikla skvělá díla, která u nejednoho limity prolomila a posunula dovednosti a chápání problematiky dál. Čas nikdo nehlídal a tak jsme se občas dostali i na hranici možností samotného semináře.

Závěrečné hodnocení mezi vystavenými pracemi však ukázalo, že každý jeden odjíždí domů s novými dovednostmi, s radostí že svou výzvu zvládl a s touhou účastnit se semináře i v dalších ročnících.

Bylo nám velkou ctí a radostí uspořádat událost VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 2023 a velmi rádi budeme v tradici pokračovat.

Za realizační tým, Klára Franc Vavříková, místopředsedkyně SKF ČR

zpět na nástěnku