Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Rolandovi

Kvetoucí zahrada - výtvarná soutěž 2024 Českého zahrádkářského svazu

Soutěž je v ČZS pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a komise má vždy mnoho práce, protože daná díla jsou velmi pěkná.

Soutěže se mohou zúčastnit:

 • mateřské školy
 • 1. stupeň základních škol
 • 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázií 
 • speciální školy
 • základní umělecké školy

 

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:

 • Malba a kresba
 • Polytechnické práce

 

Podmínky soutěže:

 • Malby, kresby a polytechnické práce zasílejte na Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 
  - nebo přes příslušné Územní sdružení ČZS nejpozději do konce února 2024
 • Do soutěže bude přijato maximálně 5. prací v každé kategorii z jedné školy, více prací nezasílejte.
 • Doporučená maximální velikost u maleb a kreseb ale i polytechnických prací je formát A3 - tj. 297 × 420 mm.
 • Svá díla označte: názvem školy, třídou, kategorií, jménem autora, jeho datem narození, e-mailem a telefonem a doplňte souhlasem se zpracováním osobních údajů (formulář ke stažení zde) podepsaný rodiči či zákonnými zástupci dětí.
 • Zasláním díla do soutěže dáváte souhlas s jeho nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.

 

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.

 

zpět na nástěnku