Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Ferdinandovi

Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku na ochranu rostlin Affirm evid. č. 5936-0

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

 

povoluje

 

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění („dále jen „nařízení ES“)

 

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku na ochranu rostlin Affirm evid. č. 5936-0

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Další informace v přiložených dokumentech

zpět na nástěnku