Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Alešovi

Ondřej Vystrčil a floristé v Lednici

V prostorách Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici se ve dnech 28.-30. srpna 2020 uskutečnil floristický seminář na téma Věnec. Pro učitele středních zahradnických škol a učilišť ho uspořádal Svaz květinářů a floristů.

A vsadil na jistotu, když jako lektora pozval Ondřeje Vystrčila, prvního absolventa rakouské mistrovské floristické školy Zwettl.

Náročný program začal v pátek teoretickou přednáškou o historii a vývoji tvorby věnce. Byly zmíněny i nejnovější světové trendy v této oblasti, které budou moci pedagogové dále uplatnit při své výuce. V sobotu přišel čas převést teorii do praxe. Nejdříve si účastníci vybrali z dodaných květin, které dodala firma VONEKL s.r.o. Poté si mohli nasbírat rostlinný materiál na pozemcích Zahradnické fakulty. Samotná tvorba věnce trvala až sedm hodin. V průběhu jim Ondřej radil s barevností a dalšími detaily. Seminář byl zakončen v neděli vystavením a zhodnocením děl v aule fakulty. Všichni zúčastnění byli velmi spokojeni.

Dovolím si poděkovat Kláře Franc Vavříkové za vymyšlení a realizaci semináře, Jirkovi Martínkovi za zajištění prostor a hladkého průběhu semináře. Poděkování patří i firmě Vonekl za dodání krásných a kvalitních řezaných květin. Administrativně a organizačně zvládla seminář i Michaela Pichlová, svazová tajemnice. V neposlední řadě patří náš velký dík Zahradnické fakultě v Lednici za poskytnutí prostor a Ministerstvu zemědělství, které tuto akci finačně podpořilo. A na závěr poděkování všem účastníkům a hlavně lektorovi Onřeji Vystrčilovi. Díky, Ondro, za nádherný seminář!

Diskuze k tématu


zpět na nástěnku