Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Ferdinandovi

Proč být členem Svazu květinářů a floristů ČR z.s.

Nejvýstižněji to vyjadřuje heslo Františka Cyrila Kampelíka (1805-1872): "Co jednomu nemožno, to všem dohromady snadno".

Obecná platnost je samozřejmě podmíněna skutečností, že člen nemůže ze spolku pouze získávat výhody, ale především se musí sám zasloužit o to, aby tyto výhody mohly nastávat. Jinými slovy není možno pouze čerpat, ale je třeba se aktivně zapojit do činnosti spolku. Hlavním mottem by se mělo stát: "Co mohu sám udělat pro spolek, aby přinášel více užitku pro všechny své členy".

Diskuze k tématu

Do diskuze je možné přispět až po přihlášení.


zpět na nástěnku