Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Rolandovi

Projekt pražské botanické zahrady

Kořeny osobností na cestách

TISKOVÁ ZPRÁVA

3. května 2021

 

Projekt pražské botanické zahrady Kořeny osobností na cestách

V květnu bude putovní výstava k vidění na Ovocném trhu v Praze

 

Od 3. května 2021 bude v Praze na Ovocném trhu umístěna putovní výstava fotografií, která mapuje světově unikátní populárně-vzdělávací projekt Kořeny osobností. Symbolicky se tak osobnosti dnešního světa přiblíží historickým osobnostem spojeným s blízkým Stavovským divadlem a s Univerzitou Karlovou. Veřejnost se s projektem Kořeny osobností může prostřednictvím fotografické dokumentace seznámit v Praze až do 31. května. Výstava se koná za podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Následně bude pokračovat svou pouť do Slaného. Projekt Kořeny osobností žije i přímo v botanické zahradě. Návštěvníci si v otevřených venkovních expozicích mohou projít a prohlédnout Stezku osobností.

Projekt Botanické zahrady hl. m. Prahy a Dariny Miklovičové Kořeny osobností byl zahájen již v roce 2009. Za 12 let se do něj zapojilo už 107 významných osobností současného světa. Jednalo se o známá jména jako Václav Havel, Madeleine Albrightová, Miloš Forman, Jiří Menzel, Věra Čáslavská, Manolo Blahník a mnoho dalších, kteří tak symbolicky zanechali své kořeny v botanické zahradě.

„Botanická zahrada má několik úkolů a cílů. Měla by být příjemným místem pro odpočinek a volný čas veřejnosti, měla by vykonávat
i vědeckou činnost a starat se o záchranu a zachování rostlinných druhů a také by měla vzdělávat. My se snažíme vzdělávat naše návštěvníky zábavnou formou. Součástí toho je i projekt Kořeny osobností, jehož prostřednictvím přibližujeme současným i budoucím generacím vzácné a významné druhy rostlin, které má naše zahrada ve svých sbírkách, a to ve spojení s nejvýznamnějšími osobnostmi z různých oblastí našeho života. Za téměř 12 let existence projektu jsme vybudovali unikátní Stezku osobností nejen republikového, ale i celosvětového významu. I v letošním roce bude projekt pokračovat
a přivítáme další významné osobnosti veřejného života. Rád bych poděkoval Magistrátu hl. m. Prahy, který tento projekt podporuje,“
uvádí Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Botanická zahrada už přes 50 let vytváří obraz hlavního města Prahy. Pravidelně investujeme peníze do jejího rozvoje, protože zahrada tu není jen pro potěchu oka svých návštěvníků. Vykonává také záslužnou činnost ochrany a záchrany ohrožených rostlinných druhů. Proto mě těší tento projekt a výstava, která mapuje činnost naší botanické zahrady ve spojení s významnými osobnostmi dnešního světa. Děkuji všem, kteří se na přípravě tohoto projektu podíleli a podílejí říká náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček.

Putovní výstava se v minulých letech uskutečnila ve spolupráci s českými městy a institucemi např. v Mělníce, Kladně, Berouně, Brandýse nad Labem nebo v Praze na náměstí Václava Havla před Národním divadlem a v prostorách nákupních center Centrum Černý Most a Metropole Zličín. V letošním roce již výstavu mohli vidět návštěvníci Benešova, po Praze se s ní budou moci seznámit ve Slaném.

Návštěcníci botanické zahrady navíc v této sezóně získají k rodinné vstupence brožurku s mapkou a informacemi o Stezce osobností, aby se mohli seznámit s největšími osobnostmi
20. a 21. století ve spojitosti s významnými a ohroženými zástupci rostlinné říše a aby si jednoduše našli právě ty osobnosti, které jsou jim blízké – od herců a zpěváků, přes sportovce, vědce, významné státníky až po pohádkové postavičky, které udělají radost dětem.

Botanická zahrada hl. m. Prahy je otevřená každý den od 9.00 do 19.00 hodin. Přístupné pouze venkovní expozice. Do zahrady lze vcházet hlavními vstupy, tedy v ulicích Nádvorní, K Pazderkám a u autobusové zastávky Kovárna v ul. Trojská. Vstupenky je možné zakoupit přímo v pokladnách a on-line prostřednictvím webových stránek www.botanicka.cz. Provoz botanické zahrady se řídí aktuálně platnými opatřeními.

 

 

Sledujte dění v botanické zahradě na sociálních sítích (Facebook, Instagram a YouTube).

Novinky a další informace najdete také na
www.botanicka.cz

 

 

zpět na nástěnku