Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Ferdinandovi

Symposium "Živé zemědělství"

2.ročník

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 14.1.2022

Ekologické zemědělství jako cesta k udržitelnosti
Příklady dobré praxe i nejmodernější vědecké přístupy představí druhý ročník symposia Živé zemědělství

 

Přední čeští i zahraniční odborníci na ekologické a sociální zemědělství se sejdou v rámci
již druhého ročníku symposia Živé zemědělství. Tentokrát se zaměří zejména na témata výživy
a správné péče o půdu i rostliny, která představují jeden z klíčových kroků k udržitelné produkci potravin. Součástí symposia bude také blok věnovaný aktuálním zkušenostem, výzvám
a budoucnosti sociálních farem. Programem se bude prolínat téma vzdělávání na farmách
a proběhne také slavnostní zahájení v pořadí již druhého ročníku Farmářské školy. Mezi řečníky nebudou chybět Urs Niggli, emeritní ředitel švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL, Jiří Urban, jeden ze zakladatelů ekologického zemědělství v České republice, Martin Hutař, biozemědělec a potravinář z firmy PRO-BIO a řada dalších. Těšit se můžete
na inspirativní přednášky, praktické workshopy, debaty a prostor pro networking. Symposium
se uskuteční 4. a 5. března 2022 v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Kdy: 4. a 5. března 2022

Kde: Národní zemědělské muzeum v Praze

Vstupné: 600 Kč (studentské 300Kč), Registrace na www.asociaceampi.cz

V případě nepříznivé epidemiologické situace
bude přesunuto na
24.-25. června 2022.

 

 

Příklady dobré praxe i moderní vědecké přístupy v ekologickém zemědělství

Sympozium Živé zemědělství představuje unikátní platformu, jejímž cílem je propojení odborníků a laické veřejnosti. Potkávají se tu lidé usilující o změnu hospodaření s půdou, nakládání s potravinami
i zemědělství jako takového. Tato témata v současnosti nabývají
na důležitosti. V loňském roce se této dvoudenní akce zúčastnilo
200 účastníků.

V rámci programu symposia přinášíme příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí. Spolu s tím prezentují naši řečníci také novinky v moderním vědeckém přístupu k péči o rostliny a půdu. Předkládáme tak svědectví z řady farem i firem či institucí, která dokládají, že i po přechodu na ekologii může být naše zemědělství dlouhodobě udržitelné,“ uvedl Jiří Prachař, jeden z iniciátorů
a organizátorů sympozia Živé zemědělství.

Během dvou nabitých dnů čeká na účastníky symposia pestrá řada přednášek, workshopů, prezentací, diskuzí, zajímavých zahraničních hostů i volného prostoru
pro setkávání, inspiraci, navázání spolupráce a nových kontaktů. Chybět nebude ani téma vzdělávání
na farmách coby důležitého aspektu rozvoje ekologického zemědělství. Symposium se navíc stane místem slavnostního zahájení druhého ročníku Farmářské školy.

 

Ekologické zemědělství jako součást cesty k udržitelnosti

Klíčovým tématem letošního ročníku je pohled na inovativní přístupy k péči a výživě rostlin i půdy. Jaké postupy lze využít v ekologickém zemědělství? „Při kvalitní péči o půdu lze i bez použití průmyslových hnojiv a chemicko-syntetických pesticidů hospodařit moderně, udržitelně a s dosažením dostatečných výnosů a kvality produkce,“ říká Jiří Urban, jeden ze zakladatelů ekologického zemědělství v České republice, který přednese úvodní přednášku dvoudenního symposia.

Jedním z hlavních hostů letošního ročníku symposia je Urs Niggli, emeritní ředitel Výzkumného ústavu ekologického zemědělství (FiBL) ve Fricku v letech 1990-2020, který v roce 2020 založil Institut
pro agroekologii. Účastníkům představí svou přednášku Ekologické zemědělství – důležitá cesta k udržitelnosti. Georg Meissner, přední konzultant v oblasti vinařství a biodynamického zemědělství, představí ve svých workshopech alternativní přístupy ve vinohradnictví.

Pozvání přijal rovněž Matthias Strahlhofer z technického ústavu pro půdní ekologii ve Vídni, který
se věnuje výzkumu půdní ekologie, vzdělávání a pedologickému poradenství. Během své přednášky
a workshopu představí aktivní mobilizace živin v půdě a tím přiblíží aktuální výsledky vědeckého bádání ve výživě rostlin.

Sociální zemědělství: zkušenosti a inspirace od nás i ze zahraničí

Sociální zemědělství kombinuje produkci a prodej zemědělských produktů s možností poskytovat sociální služby a uskutečňovat rozmanité druhy terapií pro osoby se širokou škálou zdravotního
i sociálního znevýhodnění. „Během symposia se účastníci budou moci blíže seznámit s příklady dobré praxe sociálních farem z České republiky i ze zahraničí. Dozvědí se, s jakými výzvami se potýkají,
jak fungují a v čem je jejich přínos pro lokální komunity. Ujít si nenechte přednášku Martina Ducháčka, filantropa a zakladatele organizace SoFarm, ani přednášku a workshop
Thomase van Elsena, spoluzakladatele Evropské akademie pro krajinnou kulturu PETRARCA,“ dodává Jiří Prachař.

 

Symposium pořádá Asociace místních potravinových iniciativ a její program Farmářská škola ve spolupráci s: Bioinstitut, o.p.s., Demeter CS, Czech Organics, SoFarm, Jabok, Hnutí Duha
a německá asociace ekologického vzdělávání Netzwerk Biodynamische Bildung.

Akce se koná díky podpoře Evropské unie prostřednictvím programu Erasmus+ (v rámci projektů FARMTrain - The innovative hands-on training program on farms for adult learners, So Far Team a Společně pro udržitelné zemědělství a živou krajinu), Hlavního města Prahy, Česko-německého fondu budoucnosti, Software AG Stiftung
a Národního zemědělského muzea v Praze.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledujte nás na webu a sociálních sítích:

 

https://www.asociaceampi.cz/co-delame/symposium/

 

https://www.facebook.com/events/911179166187856

 

 

Pro více informací kontaktujte:
Jiří Prachař, iniciátor Symposia
Email: jirka@asociaceampi.cz

Telefon: +420 777 992 042

zpět na nástěnku