Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Alešovi

Test pro držitele oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů

Pokud jste držiteli oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů, kteří byli registrováni před 15. lednem 2020, platí pro Vás povinnost složit distanční e-learningový test k ověření požadovaných znalostí do 14. 1. 2021.

Vzhledem k novele předpisů souvisejících s rostlinolékařskou péčí, vznikla pro držitele oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů povinnost složit zkoušku způsobilosti. Tato zkouška bude prováděna formou e-learningového distančního testu, který je možné vykonat na stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Žádost o složení distančního testu je určena profesionálním provozovatelům, kteří jsou registrováni u ÚKZÚZ podle zákona č. 326/2004 Sb. nebo zákona č. 219/2003 Sb. a kterým bylo rozhodnutí o registraci vydáno před 15. lednem 2020. Tito profesionální provozovatelé jsou dle fikce zákona do 14. ledna 2021 považováni za oprávněné k vydávání rostlinolékařských pasů. Do uvedeného data by však tito provozovatelé měli složit distanční test, aby jejich oprávnění zůstalo platné i do budoucna. Profesionální provozovatelé musí podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 disponovat znalostmi nutnými k provádění šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů. Na základě podání této žádosti získá profesionální provozovatel přístup k e-learningovým materiálům a k distančnímu testu, jehož složením budou ověřeny požadované znalosti. Žádost doporučujeme podávat v době, kdy bude mít žadatel dostatek času na studium a složení testu. Ode dne doručení výzvy totiž plyne doba 30 dnů, během které musí být distanční test úspěšně složen. Tato žádost není určena profesionálním provozovatelům, kteří žádají o novou registraci a současně s ní o udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů. Tito provozovatelé si musejí podat žádost na formuláři „Jednotná evidence a registrace osob“ a dále vyplnit přílohu č. 3 k této žádosti.

Žádost o složení distačního testu naleznete zde: 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/formulare/registrace-dodavatelu/_obsah_cz_ukzuz_osivo-a-sadba_formulare-ke-stazeni_registrace-dodavatelu_zadost-o-slozeni-distancniho-testu.html

 Diskuze k tématu

Do diskuze je možné přispět až po přihlášení.


zpět na nástěnku