Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Ferdinandovi

Výstaviště Flora Olomouc nechalo nainstalovat nový zvon

Replika zvoničky v Bezručových sadech je kompletně hotová

TISKOVÁ ZPRÁVA
V Olomouci 7. ledna 2022
Replika zvoničky v Bezručových sadech je kompletně hotová.
Visí v ní nový zvon
Zcela hotová je nyní obnova zvoničky, která v Olomouci pod historickými
hradbami zdobí Bezručovy sady. Výstaviště Flora Olomouc do ní nechalo
nainstalovat nový zvon.
„Těší mě, že jsme umístěním zvonu obnovu zvoničky podle plánu dokončili, bez něj
přeci jen nebyla kompletní. Bezručovy sady tak získaly další estetický prvek,“ uvedla
Ing. Eva Fuglíčková, předsedkyně představenstva společnosti Výstaviště Flora
Olomouc.
Spodní průměr nového zvonu je 31 centimetrů, na výšku měří 25 centimetrů. Pořizovací
cena je necelých 30 tisíc korun, její část formou osobního daru uhradil místopředseda
dozorčí rady společnosti Výstaviště Flora Olomouc RNDr. Jan Holpuch Ph.D.
Předlohou pro nynější zvoničku, která stojí v centrální části Bezručových sadů
u Katových schodů, byla dřevěná stavba, jež v tomto parku stála o kus dál již od 60. let
minulého století.
„Původní zvonička historicky pocházela z dnešní olomoucké městské části Pavlovičky,
odkud byla v minulosti přemístěna právě do městského parku,“ uvedl Ing. Jiří Svačinka,
místopředseda představenstva společnosti Výstaviště Flora Olomouc.
Začátkem roku 2019 byla zvonička kvůli havarijnímu stavu demontována, společnost
Výstaviště Flora Olomouc nechala coby správce olomouckých historických parků
v březnu téhož roku postavit její dokonalou repliku.
Ta dnes stojí na vhodnějším místě, které bylo vybráno po dohodě s Národním
památkovým ústavem, Odborem památkové péče a projektantem. Cíle bylo umístit
zvoničku do centra dění parku a současně ji uchránit před nežádoucími přírodními vlivy.

zpět na nástěnku