Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Alešovi

Zprávy z MZe 3/2022

O dopadech ruské agrese, rekordní ceny pšenice, pivní jednička v exportu, s dětmi do lesa a další články

https://eagri.cz/public/web/file/698111/Zpravy_z_MZe_03_2022.pdf

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

všechny nás zasáhl a zaskočil agresivní útok Ruska na Ukrajinu. Najednou jsme se ocitli v situaci, kterou si před letošním  24. únorem zřejmě málokdo z nás dokázal představit. Události na Ukrajině vyvolaly okamžitou neuvěřitelnou vlnu solidarity v Česku, ale i v dalších zemích. Pomáhat uprchlíkům začali spontánně všichni, ať už to byl jednotlivec, organizace, sdružení, podnik nebo stát. Ukázalo se, že se umíme navzájem podporovat i navzájem propojovat, spolupracovat.

Maximálně pomoci se samozřejmě snažíme i my na ministerstvu. Pomoc koordinujeme v rámci vlády a Ústředního krizového štábu, řešíme i možné dopady v České republice. Přímými dopady válečného konfliktu na Ukrajině naše zemědělství a potravinářství ohrožené není, zásobování potravinami je plynulé a nehrozí jejich nedostatek. Připraveny jsou i jarní práce v zemědělství. Je proto na místě ocenit každodenní práci našich zemědělců a potravinářů. Opět se ukazuje, že se na ně můžeme i v krizových situacích spolehnout. Díky nim nemusíme mít obavy z nedostatku potravin. Například většina mlýnů má dostatečné zásoby obilovin až do další sklizně, navíc jsme dlouhodobě u obilovin soběstační. Zásadní problémy nejsou ani s dovozem ostatního zboží a potravin. Přestože Ukrajina vývoz některých zemědělských komodit omezila či zakázala, z pohledu České republiky jde o minimální podíl na dovozu.

Problémem jsou však rostoucí ceny energií, hnojiv a dalších vstupů, které se mohou promítnout do cen potravin. Stejně tak rostou ceny určitých zemědělských komodit na celoevropském trhu. Některé firmy se potýkají s nedostatkem pracovníků, což řešíme i ve spolupráci s ostatními resorty.

Nikdo z nás neví, jak dlouho bude válka na Ukrajině trvat. Co ale víme, je, že pomoc uprchlíkům není jen o poskytnutí azylu a zabezpečení základních životních potřeb. Je třeba jim nabídnout i práci. Je to pro ně zajištění alespoň nějaké jistoty v zoufalé situaci, do které se dostali. Vím, že mnozí z vás už to dělají a já vám za to moc děkuji.

Zdeněk Nekula, ministr zemědělství

zpět na nástěnku