Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Markétě, Markytě, Perle

Předsednictvo

Současné předsednictvo má mandát do členské schůze v roce 2026.

Předsednictvo SKF ČR je zpravidla sedmičlenné. Tři členové jsou voleni z květinářské sekce, tři z floristické sekce a sedmý člen je další zvolený kandidát s nejvyšším následujícím počtem hlasů, nezávisle na sekci, za kterou kandiduje.


Místopředsedkyně pro floristickou sekci

Klára Franc Vavříková+420 604 109 318 klara.vavrikova@svazkvetinaruafloristu.cz

Místopředseda pro květinářskou sekci

Ing. Petr Nachlinger+420 603 898 794 petr.nachlinger@svazkvetinaruafloristu.cz

Členové předsednictva pro floristickou sekci

Členové předsednictva pro květinářskou sekci

zpět na nástěnku