Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Ferdinandovi

Členství a příspěvky

Druhy členství a výše členských příspěvků

 

 

 

 

 

Právnická forma (subjekt)

Vstupní příspěvek

Roční členský příspěvek

Celkem

(při vstupu do SKF ČR z.s.)

 

Počet hlasů*

1. Právnická osoba

(s.r.o., a.s., družstva atd.)

1.000,- Kč

10.000,- Kč

11.000,- Kč

10   

2. Příspěvková organizace

(školy, státní instituce, výzkumné ústavy atd.)

300,- Kč

min 2.000,- Kč

max 10.000,- Kč

2.300,- Kč

2 – 10   

3. Fyzická osoba podnikatel

„malá právnická osoba“ **

300,- Kč

min 3.000,- Kč

max 10.000,- Kč

3.300,- Kč

3 – 10   

4. Fyzická osoba zaměstnanec

300,- Kč

1.000,- Kč

   1.300,- Kč

1   

5. Studenti, MD, Důchodce,ID

30,- Kč

min 100,- Kč

max 1.000,- Kč

   130,- Kč

1   

 

* Počet hlasů, kterým daný subjekt disponuje během hlasování při každoroční členské schůzi. Počet hlasů odpovídá zaplacené výši členského příspěvku, který si člen sám stanoví v uvedeném rozpětí.

** Společnost s ručením omezeným s jedním společníkem s ročními tržbami do 2 mil. Kč (povinnost podávat na obchodní rejstrík výsledky hospodaření za uzavřený účetní rok dle zákona, případně i nad jeho rámec).

Člen (2. a 3.) je povinen písemně oznámit případnou změnu výše svého členského příspěvku tajemníkovi do 31. 1. příslušného kalendářního roku.

Úhrada příspěvků se řídí stanovami SKF ČR z.s. a jednacím a příspěvkovým řádem.

zpět na nástěnku