Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Ferdinandovi

Soutěže a podmínky

Podmínky nominace na mezinárodní floristické soutěže vyhlašované organizací Florint

Relevantními kandidáty na nominaci na mezinárodní floristickou soutěž Europa Cup nebo Eurofleurs jsou soutěžící na Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva, kteří jsou českými státními příslušníky a jejichž členství v SKF ČR musí trvat před 1. 1. soutěžního roku příslušného ročníku Děčínské kotvy. Pokud soutěžící zastupuje školu, firmu, či organizaci (je jejím studentem, zaměstnancem, členem), platí výše uvedená podmínka týkající se členství v SKF ČR pro tuto školu, firmu, či organizaci. Pokud takový soutěžící ve své kategorii splňuje podmínky pro nominaci a má zájem reprezentovat ČR na mezinárodní soutěži, musí se stát členem SKF ČR i jako fyzická osoba, a to do konce měsíce července roku konání konkrétního Mistrovství. (Kvůli eventuální budoucí změně zaměstnavatele, ukončení studia atd.).


V případě, že florista soutěží „jménem“ určité školy, firmy, nebo organizace – nejčastěji případ, kdy škola, firma nebo organizace materiálně a finančně sponzoruje účast soutěžícího, ale soutěžící není jejím studentem, zaměstnancem nebo členem, členství sponzorující školy, firmy nebo organizace v SKF ČR není směrodatné. V tomto případě musí být soutěžící pro možnost kandidovat na nominaci řádným členem SKF ČR ve smyslu stanov a jednacího a příspěvkového řádu SKF ČR.


Pro výběr kandidátů pro mezinárodní soutěž budou brány do úvahy 4 ročníky Mistrovství floristů České republiky - Děčínská kotva, poslední z nich bude předcházet ročníku konání konkrétní mezinárodní soutěže o dva roky (příklad: rok konání Eurofleurs 2022, vybírat se bude z ročníku Děčínské kotvy 2017, 2018, 2019 a 2020).


Eurofleurs


Kandidát pro nominaci na Eurofleurs bude vybírán na základě souhrnného součtu bodů, který dosáhl v hodnocení uvedených 4 nominačních ročníků Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva, v celkovém pořadí soutěže a to v případě umístění na 1., 2. nebo 3. místě celkového pořadí juniorské kategorie Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva. Kandidát pro nominaci na Erofleurs bude soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů.


Pro soutěž juniorů Eurofleurs navíc platí, že se jí mohou zúčastnit pouze soutěžící, kterým nebude v době konání soutěže Eurofleurs více než 25 let.


V případě, že kandidát na nominaci nemá zájem účastnit se výběru nominanta na mezinárodní floristickou soutěž Eurofleurs, nebo jeho nominace by nebyla možná kvůli věkovému limitu, posune se tento výběr na soutěžící s dalším nevyšším souhrnným součtem bodů, který dosáhl v hodnocení uvedených 4 nominačních ročníků Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva v celkovém pořadí soutěže v juniorské kategori a to v případě umístění na 1., 2. nebo 3. místě celkového pořadí juniorské kategorie Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva.


Europa Cup


Kandidáti budou vybráni na základě souhrnného součtu bodů, který dosáhli v hodnocení uvedených 4 nominačních ročníků Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva v celkovém pořadí soutěže a to v případě umístění na 1., 2. nebo 3. místě celkového pořadí seniorské kategorie Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva. Kandidáty se stanou první tři soutěžící s nejvyšším souhrnným součtem dosažených bodů.


Vybraní kandidáti na nominaci pro Europa Cup se v roce předcházejícím roku uspořádání Europa Cupu zúčastní mezinárodní soutěže Oasis Visegrad Cup. Soutěž bude hodnocena nezávislými zahraničními porotci z jiných zemí, než jsou země soutěžících. Český reprezentant pro mezinárodní soutěž Europa Cup bude vybrán na základě nejvyššího dosaženého počtu bodů ze všech českých soutěžících v mezinárodní soutěži Oasis Visegrad Cup.

V případě, kdy některý z vybraných kandidátů na nominaci ze 4 ročníků Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva nemá zájem účastnit se výběru nominanta na mezinárodní floristickou soutěž Europa Cup prostřednictvím soutěže Oasis Visegrad Cup, posune se možnost zúčastnit se výběru na soutěžící s dalším nevyšším počtem bodů dosažených v hodnocení uvedených 4 nominačních ročníků Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva v celkovém pořadí soutěže a to v případě umístění na 1., 2. nebo 3. místě celkového pořadí seniorské kategorie Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva.

Pokud se Oasis Visegrad Cup nebude konat, platí pro nominaci na Europa Cup obdobné podmínky, jako pro nominaci na Eurofleurs.

Nominace na EUROPA CUP či EUROFLEURS schvaluje členská schůze SKF ČR na návrh jeho předsednictva.


Na nominaci do mezinárodní floristické soutěže pramenící z Mistrovství floristů ČR není právní nárok.

zpět na nástěnku