Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Ferdinandovi

Proč být členem

"Proč být členem Svazu květinářů a floristů ČR z.s.?"
Nejvýstižněji to vyjadřuje heslo Františka Cyrila Kampelíka (1805-1872): "Co jednomu nemožno, to všem dohromady snadno".

 

Obecná platnost je samozřejmě podmíněna skutečností, že člen nemůže ze spolku pouze získávat výhody, ale především se musí sám zasloužit o to, aby tyto výhody mohly nastávat. Jinými slovy není možno pouze čerpat, ale je třeba se aktivně zapojit do činnosti spolku. Hlavním mottem by se mělo stát: "Co mohu sám udělat pro spolek, aby přinášel více užitku pro všechny své členy".

 

Co přináší členství ve Svazu květinářů a floristů ČR z.s. ?

Možnost být hrdým členem stavovského spolku s již třicetiletou tradicí, který se neustále zdokonaluje, rozrůstá a především hájí skutečné zájmy svých členů a květinářského a floristického oboru.

Možnost nebýt pasivní ale aktivně se zapojovat do dění ve floristickém a květinářském oboru v ČR i zahraničí (FLORINT, AIPH a další) a využívat členské výhody.

Možnost stát se členem pracovních skupin akcí pořádaných SKF ČR.

Možnost účastnit se seminářů, exkurzí či jiných akcí pořádaných SKF ČR za zvýhodněné a často i symbolické ceny. 

Možnost stát se dodavateli květin a materiálů pro akce pořádané SKF ČR.

Možnost získávat nejnovější informace z oboru.

Možnost zařazení podniků či škol na mapu členů SKF ČR.

Možnost připomínkovat či jinak ovlivňovat přípravu zákonů i předpisů pro obor floristika a květinářství, přístup k informacím o dění a změnách oborové legislativy, informace o využitelných dotačních titulech, apod., svaz zastupuje své členy při jednání s vládou a dalšími subjekty, které ovlivňují legislativu a koncepčně reaguje na nastalé dílčí problémy našeho oboru.

Možnost zvýhodněné inzerce na webu SKF ČR.

Možnost bezplatné inzerce nabídek a poptávek práce pro oborové podniky našich členů.

Možnost bezplatné inzerce formou článku na našem webu k prezentaci svých podniků jednou ročně.

Možnost získat prostřednictvím SKF ČR dotace na pořádání vlastních výstav a seminářů.

zpět na nástěnku