Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Kamile, Camille

Seznam používaných zkratek

V článcích a textech se hojně vyskytují zkratky. Některé jsou zřejmé, některé méně a některé mají různý význam podle kontextu. Pokusíme je zde shromáždit a vypsat jejich význam.

Na úvod jednu dvojsmyslnou:

SKF ČR
Svaz kulturistiky a fitnes České republiky
Svaz květinářů a floristů České republiky

a dále již podle abecedy.

 

AIPH
The International Association of Horticultural Producers, mezinárodní asociace zemědělských výrobců

AMSP CZ
Asociace malých a středních podniků České republiky

LPIS
Land Parcel Identification System, registr půdy, geografický informační systém, evidence využití zemědělské půdy, spravuje SZIF

MZe
Ministersvto zemědělství

ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací

UKZÚZ
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

SPÚ
Státní pozemkový úřadu

SZIF
Státní zemědělský a intervenční fond

SZP
Společná zemědělská politika

ZND
Zemědělské národní dotace

zpět na nástěnku