Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Ferdinandovi

Seznam používaných zkratek

V článcích a textech se hojně vyskytují zkratky. Některé jsou zřejmé, některé méně a některé mají různý význam podle kontextu. Pokusíme je zde shromáždit a vypsat jejich význam.

Na úvod jednu dvojsmyslnou:

SKF ČR

Svaz kulturistiky a fitnes České republiky
Svaz květinářů a floristů České republiky

a dále již podle abecedy.

 

AIPH

The International Association of Horticultural Producers, mezinárodní asociace zemědělských výrobců

AMSP CZ

Asociace malých a středních podniků České republiky

DPB

díl půdního bloku je součástí půdního bloku, představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy o minimální výměře 0,01 ha

KW

kalendářní týden

LPIS

Land Parcel Identification System, registr půdy, geografický informační systém, evidence využití zemědělské půdy, spravuje SZIF

MZe

Ministersvto zemědělství

ÚZEI

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

UKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

SPÚ

Státní pozemkový úřadu

SZIF

Státní zemědělský a intervenční fond

SZP

Společná zemědělská politika

ZND

Zemědělské národní dotace

zpět na nástěnku